Aktualności


Kochani wielka prośba do Was o przekazanie 1% podatku !!!

Kochani wielka prośba do Was o przekazanie 1% podatku.

Nie bądźmy obojętni i pamiętajcie… dobro zawsze do nas wraca.

Jeśli to nie problem, to proszę roześlijcie dane wśród waszych znajomych.

Każda złotówka ma znaczenie, a koszty rehabilitacji są coraz większe… 

Dane:
KRS 0000338389
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:
10170 – Grupa OPP – Maciej Szczygielski

SESJA PASW !!!

EGZAMINY 2018 !!!

Uwaga !!!

Egzaminy na stopnie uczniowskie 10-7 kyu !!!

Termin: 21.02.2018 r. (środa) , start godz. 18.30

Miejsce: SP nr 112, ul. Zaułek 34

KOSZULKI I BLUZY FIRMOWE !!!

UWAGA !!!

Zbieramy zapisy na nowe koszulki i bluzy z kapturem (firmowe). Zapisy u instruktorów prowadzących. Prosimy podać: ilość i rozmiar, a w przypadku bluz – suwak czy bez.

Można też zamówić na e-mail: mfabijan@wp.pl

Biwak sportowo-rekreacyjny z elementami sztuk walki i survivalu !!!

Tradycją stały się już nasze sierpniowe obozy sportowo – rekreacyjne. W tym roku znów jedziemy do miejscowości Mierki k/ Olsztynka jest wieś położona na wschód od Olsztynka, przy drodze nr 58, ma charakter owalnicy, od której wiodą drogi boczne. Wieś otoczona jest sosnowymi lasami, w części założonymi na gruntach porolnych. Położona w krajobrazie rolniczym, z polami, łąkami i pastwiskami. Zadrzewienia występują w samej wsi, przy drogach (aleje) jak i w formie zadrzewień śródpolnych. Przy zagrodach zagospodarowane tereny zieleni, często ogrody z różnorodnym składem gatunkowym. W pobliżu wsi znajduje się Jezioro Pluszne.

Termin: 18-25.08.2017 r.

Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy „Kołatek” Mierki k/ Olsztynka

Koszt całościowy z pełnym wyżywieniem: 980,00 PLN,

Do 30 kwietnia 2018 wpłata zaliczki w kwocie 200,00 PLN.

Do 1 czerwca 2018 wpłata pozostałej kwoty 780,00 PLN.

Osoby zgłaszane po 1 czerwca, koszt: 1200 PLN

Zgłoszenia u instruktorów prowadzących u których należy pobrać „kartę kwalifikacyjną” lub pod nr tel. 507 135 006, e-mail: mfabijan@wp.pl

UWAGA!!! 

Ilość miejsc ograniczona !

KURS NA INSTRUKTORA SZTUK WALKI ! (rożne specjalności)

Chcesz uzyskać tytuł zawodowy INSTRUKTORA i podnieść swoje kwalifikacje?

POLSKA ELITARNA SZKOŁA WALKI I OCHRONY ZAPRASZA !

II EDYCJA – KURS INSTRUKTORA – WARSZAWA

– TERMIN : 17, 18, 24, 25,  luty 2018 r. w cyklu weekendowym.

SPECJALIZACJA DO WYBORU :
– SYSTEMA, PASW, TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCYJNYCH, SAMOOBRONY, ESKRIMY/KALAKI, JUJITSU.

Możliwość również wybrania innej niż w/w specjalizacji przy współpracy z klubem reprezentującym swój styl lub system walki. Zapraszam do współpracy. (www.peswio.plwww.pasw.waw.pl. www.natanus.pl)
MIEJSCE : Warszawa ul. Namysłowska 1 SZ.P. 258.
Dla osób z Polski możliwość zakwaterowania.

Celem KURSU, będzie uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych, zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia Polską Elitarną Szkołę Walki i Ochrony (na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 z dnia 27 lutego 2006 r., poz. 216).

W związku z powyższym osoba, która ukończy kurs będzie uprawniona do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dorosłymi w zakładach pracy i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej.

Po ukończeniu KURSU i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma legitymację i zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze INSTRUKTORA.

Kandydaci na kurs muszą spełnić następujące kryteria:
1. Ukończone 21 lat
2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim – podpisane w PESWIO
3. Zaświadczenie o niekaralności – podpisane w PESWIO
4. Wypełnić kartę zgłoszenia na kurs
5. Xero ukończenia min. szkoły średniej
6. Zdjęcie w rozmiarze 3,5×4,4 cm.

Cena za kurs : 1200 zł brutto wystawiamy fakturę VAT
Zaliczka 500 zł płatna do 31 stycznia 2018 r, ( zaliczka bezzwrotna w przypadku rezygnacji kandydata)
mbank : 03 1140 2004 0000 3102 4853 2011 tytułem : KURS INSTRUKTORA II edycja
Zapisy na kurs prowadzi: Marek Talarek t. 739098871
e-mail: dyrektor.peswio@gmail.com

sam

Stroje do treningów !!!

Instruktorzy prowadzący w sekcjach zbierają zapisy do końca października na stroje treningowe: kimona, spodnie oraz koszulki.

Kimono_do_Kung_Fu_Czarne_GTTA408_200

Zapraszamy do współpracy :-) !

Pszczyńska Akademia Sztuk Walk to 60-lat doświadczenia, tradycja i własne wypracowane metody treningowe. Oprócz treningów sztuk walki kładziemy również nacisk na aspekty psychologiczne i duchowe. Staramy się uwrażliwić uczestników zajęć na piękno i chęć poszukiwania prawdy (wiedzy) w rożnych aspektach życia, pozwalamy by każdy sam się odkrył i otworzył na otaczający świat.

Zapraszamy do współpracy kluby, sekcje i osoby prywatne. Pomagamy w zorganizowaniu klubu, uzyskaniu uprawnień. Organizujemy warsztaty szkoleniowe, seminaria z różnymi instruktorami i mistrzami w sztukach walki.

(kontakt: z instruktorami prowadzącymi: http://pasw.waw.pl/instruktorzy/)

 

LOG_PASW